Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Άνω Δωριτών ''ΤΟ ΣΟΥΛΙΜΑ"

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Άνω Δωριτών
Στις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 14-10-2012, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Άνω Δωριτών "ΤΟ ΣΟΥΛΙΜΑ'', εξελέγησαν οι ακόλουθοι συμπατριώτες μας ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβαν:

α) Δημήτριος Ιωάν. Αλλαγιάννης β) Ιωάννης Αλεξ. Ανδριόπουλος γ) Παναγιώτης Παύλ. Ανδριόπουλος δ) Νικόλαος Φωτ. Κόλλιας ε) Όλγα Δημ. Δεδεμάδη στ) Αναστάσιος Δημ. Αρνόκουρος και ζ) Καλλιόπη Χατζάκη - Πάλλα.
Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι:
Γεώργιος Νικ. Τασιγιώργος, Παναγιώτης Νικ. Πάλλας και Νικόλαος Μπούσιος.
Για την εξελεγκτική επιτροπή εξελέγησαν οι: Βασιλική Ι. Μαγκαφά, Ολυμπία Κορμά - Κόντου και  Γεώργιος Αλεξ. Ανδριόπουλος ως τακτικά μέλη και η Μαρία Κατσόγιαννου ως αναπληρωματικό μέλος.
Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδρίασε την επομένη 15-10-2012 στο επί της οδού Βελεστίνου 26 Αμπελόκηποι, γραφείο του Συλλόγου Άνω Δωριτών και συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:
α) Αναστάσιος Δημ. Αρνόκουρος, ως Πρόεδρος του Συλλόγου, β) Δημήτριος Ιωάν. Αλλαγιάννης, ως Αντιπρόεδρος, γ) Νικόλαος Φωτ. Κόλλιας, ως Γεν. Γραμματέας δ) Όλγα Δημ. Δεδεμάδη, ως Ταμίας. Οι: Ιωάννης Αλεξ. Ανδριόπουλος, Παν/της Παύλ. Ανδριόπουλος και Καλλιόπη Χατζάκη - Πάλλα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.