Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

Ο Δήμος Δωρίου το 1911

Δήμος Δωρίου (Επαρχία Τριφυλίας)
(Β' ταξ. Κάτ. 6.247)
Δήμαρχος: Π. Παπαδόγιαννης
Ωνομάσθη εκ της αρχαίας πόλεως Δώριον, ήτις έκειτο περί το σημερινόν Σουλιμά.

ΨΑΡΙ:
Κάτ: 1.706. Από Κυπαρισσίας 5.20' ώραι. Υπάγεται εις το Ειρηνοδικείον Αετού και Αστυνομίαν Αυλώνος.
Δημοτικόν σχολείον αρρένων. Δημοδιδ.: Παπαθανασίου Γ., Κουρβέλας Ν., Νασόπουλος Ι.
Δημοτικόν σχολείον θηλέων
Ιερείς: Αλεξόπουλος Γεώργ., Διαμαντόπουλος Π., Παπαδόπουλος Α.
Ελαιοτριβεία: Γκίνη Φιλ., Γκρίτζαλη Σωτ., Διαμαντοπούλου Χρ., Ναστοπούλου Αρ.
Εμπορορραφεία: Παπαγιαννοπούλου Περ.
Έμποροι υφασμάτων: Πανομήτρος Μήτρ.
Ιατροί: Νασόπουλος Αρ., Παπαδιαμαντόπουλος Δημ.
Καποτάδες: Τσούτσιας Ιωάν.
Κρεοπωλεία: Γκόνου Κων., Γυφτοπούλου Γ., Μέρμηγκα Π., Τσούτσια Π.
Ξυλεμπορεία: Γεωργακοπούλου Κων.
Οπλοδιορθωταί: Μανούσος Ιωάν.
Παντοπωλεία: Γαλανάκη Γ., Γεωργίτσης Ν., Γκίνη Φιλ., Δάρα Γρηγ., Διαμαντοπούλου Γ., Ναστοπούλου Γ., Πανομήτρου Μήτρ., Παπαγεωργίου Χ., Παπαθανασίου Π., Τρυφονοπούλου Δημητρ.
Προμηθευταί εγχωρ. προϊόντων: Μητρόπουλος Β., Μητρόπουλος Δ.
Σαγματοποιεία: Γκόνου Γεωργ., Μπούσιου Τασ.
Σανδαλοποιεία: Αδαμάκη Δημ., Παπαγιαννοπούλου Αρ.
Σιδηρουργεία: Μητροπούλου Δημ.
Υδρομύλων ιδιοκτήται: Κατσικάρης Λεων., Παπαδόγιαννης Λεων.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ
Κάτ: 124. Από Σουλιμά 2.15' ώραι
Παντοπωλεία: Παπαδοπούλου Γ., Παπαδοπούλου Ν., Χριστοπούλου Γ.
Υδρομύλων ιδιοκτήται: Σκλήρης Χαρ.

ΔΗΜΑΝΤΡΑ
Κάτ: 96. Από Σουλιμά 3 ώραι.

ΚΑΤΣΟΥΡΑ
Κάτ: 233. Από Σουλιμά 2.20 ώραι.
Παντοπωλεία: Τουρουνάκη Αρ., Κωνσταντοπούλου Αθ.

ΚΛΕΣΟΥΡΑ
Κάτ: 517. Από Σουλιμά 2 ώραι.
Γραμματοδιδασκαλείον. Διδάσκαλος: Κοκκίνης Κωνστ.
Ιερείς: Κοκκίνης Κωνστ.
Ελαιοτριβεία: Σπηλιοπούλου Ηλ.
Καποτάδες: Ζήρας Αγγελής
Κρεοπωλεία: Παπαδοπούλου Λεων.
Παντοπωλεία: Παναγοπούλου Χρ., Παπαδοπούλου Α., Τότση Π.
Προμηθευταί εγχώρ. προϊόντων: Αποστολόπουλος Α., Πολίτης Κ.
Υδρομύλων ιδιοκτήται: Γκρίτζαλης Αρ.

ΚΟΠΑΝΑΚΙ
Από Σουλιμά 2 ώραι.
Κρεοπωλεία: Σταματελοπούλου Σταμ.
Οινοπωλεία: Παπαδοπούλου Κων.
Παντοπωλεία: Κανοπούλου Γ., Ξενούλη Χρ., Παπαδοπούλου Γ.
Προμηθ. εγχωρ. προϊόντων: Γκότσης Αν., Παπαδόπουλος Κων.
Σανδαλοποιεία: Μπάλτα Δημ., Χαραλαμποπούλου Κων.
Σιδηρουργεία: Κουμπαρούλη Θ., Κουμπαρούλη Ι.

ΚΟΥΒΕΛΑ
Κάτ: 498. Από Σουλιμά 2 ώραι.
Γραμματοδιδασκαλείον. Διδάσκαλος: Τρυφωνόπουλος Παν.
Ιερείς: Παπαδόπουλος Αριστείδης
Καποτάδες: Σταθόπουλος Δ.
Παντοπωλεία: Νικολακοπούλου Γεώργ., Νικολακοπούλου Γεώργ.
Υδρομύλων ιδιοκτήται: Θανόπουλος Κων.

ΛΑΠΙ
Κάτ: 645. Από Σουλιμά 1.10' ώραι.
Γραμματοδιδασκαλείον. Υποδιδάσκ.: Σπυρόπουλος Γεώργ.
Ιερείς: Παπαδόπουλος Βασ.
Ελαιοτριβεία: Παπαδοπούλου Κ., Τζανέτου Π.
Πανδοχεία (Χατζήδες): Κοκαλή Αδάμ
Παντοπωλεία: Χαραλαμποπούλου Π.

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΝ
Κάτ: 72. Από Σουλιμά 1.45' ώραι.

ΜΠΙΖΙΟΝ
Κάτ: 46. Από Σουλιμά 2 ώραι.

ΣΙΡΤΖΙ
Κάτ: 349. Από Σουλιμά 3 ώραι.
Γραμματοδιδασκαλείον. Υποδιδάσκ.: Παπακωνσταντίνου Γεώργ.
Ιερείς: Παπακωνσταντίνου Γεώργ.

ΣΟΥΛΙΜΑ
Κάτ: 1289. Από Κυπαρισσία: 05.30' ώραι.
Εκπαίδευσις.Ελλην. σχολ. Σχολ.: Πετρούνιας Π.
Ελληνοδ.: Σαραντέας Ιωάννης, Λιανεράκης Κ.
Δημοτικό σχολείο αρρένων: Δημοδιδ. Καφίρης Γεώργιος
Ιερείς: Παπακωνσταντίνου Α., Σμυρνής Αντώνιος
Βαρελοποιεία: Σκόνδρα Νικ.
Καποτάδες: Τσοράκης Γ., Τσοράκης Δ.
Πανδοχεία (Χατζήδες): Αλλαγιάννης Α., Πολυμενοπούλου Αλ., Φωτοπούλου Π.
Παντοπωλεία: Φωτοπούλου Παν.
Πεταλωτήρια: Φωτοπούλου Παν.
Υδρομύλων ιδιοκτήται: Παπατσώρη Π., Σκόνδρα Νικ.

ΧΑΛΚΙΑ
Κάτ: 244. Από Σουλιμά 1.30 ώραι.
Γραμματοδιδασκαλείον. Υποδιδάσκ.: Θεοχάρης Σωτ.
Ιερείς: Μίχας Ιωάν.

ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΝ
Κάτ: 428. Από Σουλιμά 1 ώρα.
Γραμματοδιδασκαλείον. Διδάσκ.: Τασόπουλος Νικ.
Ιερείς: Γαρίνης Δ., Γαρίνης Νικ.
Ελαιοτριβεία: Γαρίνη Σπυρ., Κότου Ιωάν.
Ποτοπωλεία: Γαρίνη Κ., Γυφτοπούλου Ι.
Υδρομύλων ιδιοκτήται: Γύφτος Ιωάν.

Σημ: Το παραπάνω θέμα δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα΄''ΘΑΡΡΟΣ'', στις 12-11-2003 με τίτλο Αναδρομές - Ελληνικός ιστός της Μεσσηνίας. Ευχαριστούμε τον Αριστείδη Μπακόπουλο από το Χρυσοχώρι για την προσφορά της εφημερίδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου