Δευτέρα 22 Απριλίου 2019

Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Άνω Δώριο

Στις 10 Απριλίου 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Οιχαλίας, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Οιχαλίας «Μαρία Κάλλας».
Ένα από τα θέματα που τέθηκαν σε συζήτηση ήταν "Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Οιχαλίας".
Αποφασίστηκε ομόφωνα και εγκρίθηκε:
Στην Τ.Κ. Άνω Δωρίου: μία κολόνα προς γήπεδο από οικία Κατσόγιαννου και μία κολόνα προς οικία Ανδριόπουλου Νικολάου του Ανδρέα
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 64/2019. 
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε την έκδοση πληρωμής του χρηματικού εντάλματος προς τη ΔΕΔΔΗΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου