Σάββατο 21 Ιουλίου 2018

Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων ξεκινάει ο Δήμος Οιχαλίας

Ο Δήμος Οιχαλίας θα ξεκινήσει τη διαδικασία περισυλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους και τα οποία επιβαρύνουν περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά τον Δήμο, προκειμένου να τα παραδώσει σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρίες ανακύκλωσης οχημάτων τέλους ζωής, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 116/04. 
Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όσες πιστοποιημένες εταιρίες Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής ενδιαφέρονται για την περισυλλογή - παραλαβή οχημάτων να καταθέσουν σχετικό φάκελο στον Δήμο Οιχαλίας με την προσφορά τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018, έως και την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018 και ώρα 15.00΄ (τηλέφωνα επικοινωνίας 2724360325 & 351). 
Η εκτιμώμενη ποσότητα αφορά σαράντα οχήματα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) και το ελάχιστο όριο της προσφοράς ανέρχεται σε πενήντα (50) ευρώ ανά όχημα, για χρονικό διάστημα ενός (01) έτους (από την υπογραφή της σύμβασης). 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος 
Βασίλειος Πάλλας 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου