Παρασκευή 20 Μαΐου 2016

Ανακοίνωση του Δήμου Οιχαλίας για καθαρισμό οικοπέδων και απαγόρευση καύσης αγροτικών εκτάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                        Μελιγαλάς 09-05-2016
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Ανακοίνωση

1. Σύμφωνα με την παρ Ι β 26 του άρθρου 75, του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 και την αριθ. 4/1987 πυροσβεστική διάταξη, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση εκατό (100) μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών προς αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιάς. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων ο καθαρισμός γίνεται αυτεπάγγελτα από το Δήμο, επιβάλλεται όμως σε βάρος των μη συμμορφούμενων πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του χώρου, βεβαιούται εις βάρος τους η δαπάνη του Δήμου για καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
Γι' αυτό, ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου, καλούμε όλους τους ιδιοκτήτες τέτοιων εκτάσεων να τις καθαρίσουν από χόρτα και εύφλεκτα υλικά καθώς και να τις διατηρούν καθαρές προς αποφυγή πυρκαγιάς.
2. Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/2016 πυροσβεστική διάταξη, άρθρο 2, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΑΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01-05-2016 ΕΩΣ 31-10-2016 χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5, παρ. 1, της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β’ 1459/30-11-2000), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 9Α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β’ 1554/10-11-2005) και ισχύει.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Πολιτικής Προστασίας
Ηλιόπουλος Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου