Δευτέρα 19 Μαΐου 2014

Αποτελέσματα Δημοτικών εκλογών του Δήμου Οιχαλίας

Όλες οι Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Οιχαλίας
Σε 67 από 67 Εκλ. Τμήματα...Έγκυρα 9.647...Άκυρα 186...Λευκά 40

1. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ.....…..3.148.....32,63 %
2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ…2.454.....25,44 %
3. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ…..............2.101......21,78 %
4. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ....1.497......15,52 %
5. ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ......447...….4,63 %

Δημοτική Ενότητα Ανδανίας
Σε 17 από 17 Εκλ. Τμήματα...Έγκυρα 2.246...Άκυρα….39...Λευκά 8

1. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ....733.....32,64 %
2. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ..........634.....28,23 %
3. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ…...............608......27,07 %
4. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.....188........8,37 %
5. ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.....83.......3,70 %

Δημοτική Ενότητα Δωρίου
Σε 13 από 13 Εκλ. Τμήματα...Έγκυρα 1.948...Άκυρα…37...Λευκά 13

1. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ...........543......27,87 %
2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.....537......27,57 %
3. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ…...............444.......22,79 %
4. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.....231.......11,86 %
5. ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ...193.........9,91 %

Δημοτική Ενότητα Είρας
Σε 8 από 8 Εκλ. Τμήματα…Έγκυρα 487...Άκυρα…4…Λευκά 1

1. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ….....336......68,99 %
2. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ…...............71......13,58 %
3. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ....49......10,06 %
4. ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ...31........6,37 %
5. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.ΝΟΣ......0...........0 %

Δημοτική Ενότητα Μελιγαλά
Σε 16 από 16 Εκλ. Τμήματα…Έγκυρα 2.976…Άκυρα...73...Λευκά 8

1. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ….....1.160.....38,98 %
2. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ....................681.....22,88 %
3. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.....563......18,92 %
4. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.....458......15,39 %
5. ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.....114........3,83 %

Δημοτική Ενότητα Οιχαλίας
Σε 13 από 13 Εκλ. Τμήματα...Έγκυρα 1.990...Άκυρα...33...Λευκά 10

1. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ....620......31,16 %
2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ...572.....28,74 %
3. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ.........475.....23,87 %
4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ.................297.....14,92 %
5. ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ...26........1,31 %

Σημείωση: Τα εκλογικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Internet, υπενθυμίζεται ότι είναι σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα των Δικαστικών Αντιπροσώπων. Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα ανεπίσημα αποτελέσματα του Υπουργείου Εσωτερικών που δόθηκαν με καθυστέρηση είναι τα ίδια.
Developed by O.T.S.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου