Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013

Αιτήσεις για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης αμπελώνων

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας ανακοινώνεται ότι  η υποβολή αιτήσεων για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης αμπελώνων από το Εθνικό Αποθεματικό  λήγει στις 15/12/2013.
Το δικαίωμα φύτευσης αμπελώνα θα χρησιμοποιηθεί μόνο από τον δικαιούχο και δεν μεταβιβάζεται.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στα γραφεία 213 και 212 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας στην Καλαμάτα  και στο γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της αίτησης είναι:

1. Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ)  2013.
2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού της Εφορίας.
4. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας.
5. Δηλώσεις συγκομιδής για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
6. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήρια (Η διάρκεια της μίσθωσης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από δέκα χρόνια).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ.27210-44213 , 2721044238 και 2723022151(ΠΥΛΟΣ).

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου