Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012

Ανακατατάξεις στο Δήμο Οιχαλίας λόγω παραίτησης του Αντιδημάρχου Ηλία Σταυρόπουλου

Στους ήδη ορισμένους Αντιδημάρχους Οιχαλίας μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του παραιτηθέντος Αντιδημάρχου Ηλία Σταυρόπουλου ο Δήμαρχος Φίλιππος Μπάμης.Με σχετική του απόφαση στον Αντιδήμαρχο Γιώργο Κατσαμπάνη μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες: Αναπλήρωση Δημάρχου. Έλεγχος και παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου (προϋπολογισμός - απολογισμός - ισολογισμός - διαχείριση εσόδων - συνυπογραφή βεβαιωτικών καταλόγων - δημοτική περιουσία -διαχείριση δαπανών εκτός της υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων-προμήθειες - αποθήκη - λογιστήριο - ταμειακή υπηρεσία - μισθοδοσία). Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
Στον Ηλία Ντονά μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες: Έλεγχος και παρακολούθηση της διοικητικής λειτουργίας του Δήμου (Δημοτολόγιο - Μητρώο Αρρένων - Πρωτόκολλο - Αρχείο - Δημόσιες Σχέσεις - προσωπικό - Δημοτική Αστυνομία - Ληξιαρχείο - Γραφείο Αλλοδαπών - ανταποκριτές ΟΓΑ - ΚΕΠ). Την έκδοση και υπογραφή όλων των αντίστοιχων αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών.
Στον Αντιδήμαρχος Ευστάθιο Τασσιόπουλο μεταβιβάζει τις κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Οιχαλίας, την ευθύνη για την τέλεση των πολιτικών γάμων στη Δ.Ε., την πολιτική προστασία της και τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες εκεί. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δ.Ε. Οιχαλίας, τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται εκεί. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, αδειών καταστημάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας. Τη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. Την ευθύνη για οποιοδήποτε επιμέρους θέμα προκύψει και δεν αναφέρεται ανωτέρω στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Οιχαλίας.

Πηγή: Ελευθερία

1 σχόλιο:

  1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

    ΑπάντησηΔιαγραφή