Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Έγριση σχεδίου αναβάθμισης (διαχειριστικού σχεδίου) οικισμού Άνω Δωρίου

Όπως είναι γνωστό με την αριθ. 192/2011 απόφαση του Δημοτικό Συμβουλίου του Δήμου Οιχαλίας εγκρίθηκε η επικαιροποιημένη μελέτη με αριθ. 263/05 του έργου «Ανάπλαση ιστορικών χώρων και διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Άνω Δωρίου, προϋπολογισμού 410.896,476, προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα "Αλέξανδρος Μπαλτατζής".
Πλέον της ανωτέρω μελέτης όμως απαιτείται και σχέδιο αναβάθμισης του οικισμού, δηλαδή διαχειριστικό σχέδιο, προκειμένου το ανωτέρω έργο να ενταχθεί στο πρόγραμμα.
Το σχέδιο αναβάθμισης συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και περιλαμβάνει τα κάτωθι:
Γενικά - ιστορικά στοιχεία του οικισμού, περιγραφή των κτισμάτων του, ανάλυση της υπάρχουσας μορφής του οικισμού, και προτάσεις ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων. Επίσης παρατίθενται παράμετροι που επηρεάζουν την μορφή του οικισμού και φωτογραφικό υλικό.
Γι αυτό με νεότερη απόφαση (231/2011 της 9-11-2011) το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο αναβάθμισης (διαχειριστικό σχέδιο) οικισμού Άνω Δωρίου προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα: "Αλέξανδρος Μπαλτατζής", «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α.), Άξονας 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας», Μέτρο 322 το έργο «Ανάπλαση ιστορικών χώρων και διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Άνω Δωρίου» της Δημοτικής Ενότητας Δωρίου του Δήμου Οιχαλίας, προϋπολογισμού 410.896,47 € (A.M. 263/05).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου