Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011

Γεώργιος Λυμπερόπουλος

Του Λεωνίδα Θεοχάρη

Ο Γεώργιος Λυμπερόπουλος γεννήθηκε στο Άνω Δώριο (Σουλιμά) Τριφυλίας το έτος 1913.
Τελείωσε το Γυμνάσιο Κυπαρισσίας με άριστα και όταν εξέτισε την εθελοντική του θητεία, κατετάγη στην Β. Χωροφυλακή επιτυχών, μεταξύ των πρώτων στις σχολές Υπενωμοταρχών και Αξιωματικών του Σώματος.
Η κήρυξη του πολέμου 1940-41 τον βρίσκει στη σχολή Ανθυπομοιράρχων και πριν τελειώσει η εκπαίδευση εξέρχεται με το βαθμό του Ανθυπασπιστού για να μεταβεί από τους πρώτους στην Αλβανία όπου διετέλεσε Διοικητής του τμήματος Αργυροκάστρου.
Μετά τη λήξη του πολέμου υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες των Αθηνών. Με την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου ανέλαβε από τους πρώτους τη Διοίκηση του τμήματος Ασφαλείας Ρόδου. Κατόπιν υπηρέτησε στο Νεστόριο Καστοριάς και σε άλλες υπηρεσίες της περιοχής και στη συνέχεια τοποθετήθηκε Διοικητής της προσωπικής φρουράς του Βασιλέως Παύλου, όπου υπηρέτησε επί σειρά ετών. Αργότερα του ανατέθηκε η Διοίκηση Τροχαίας Προαστίων, την οποία κυριολεκτικά αναμόρφωσε και εκσυγχρόνισε σύμφωνα με τις σημερινές απαιτήσεις της διογκωμένης Τροχαίας κινήσεως.
Ύστερα τοποθετήθηκε Διοικητής Ασφαλείας του τέως Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή όπου τερμάτισε τη μάχιμο και ενεργό υπηρεσία, γιατί μετά την αποχώρηση του Καραμανλή τοποθετήθηκε στο Φρουραρχείο στο οποίο ανήκε μέχρι του θανάτου του.
Ήταν ευθύς, έντιμος, αθόρυβος, ενάρετος, φιλόπατρις και υπερήφανος Αξιωματικός ακτινοβολούντος κύρους και γιγαντιαίου ηθικού αναστήματος. Ακολούθησε πάντοτε μετά φανατικής προσήλωσης την ευθεία οδό της αρετής και του καλώς ευνοουμένου καθήκοντος.
Όπου υπηρέτησε είχε κατακτήσει με την οξύνοια, την καλοσύνη και την σύνεση που τον διέκριναν, την αγάπη και την εκτίμηση του κοινού.
Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του τιμήθηκε με πολλά μετάλλια και παράσημα, με ηθικές και τιμητικές διακρίσεις για την άψογη εκτέλεση των καθηκόντων και τις σπουδαίες υπηρεσίες που προσέφερε.
Η εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» των Αθηνών έγραφε στην πρώτη σελίδα του φύλλου της 17-9-1964, με τίτλο «Γεώργιος Λυμπερόπουλος»: «Ο Αντισυνταγματάρχης της Χωροφυλακής Γεώργιος Λυμπερόπουλος, ο οποίος απέθανε και εκηδεύθη προ ημερών, ήτο από τους καλυτέρους αξιωματικούς του Σώματος και εκ των πρώτων, που ησχολήθησαν με τα φλέγοντα προβλήματα της συγχρόνου τροχαίας κυκλοφορίας. Διοικητής της Τροχαίας Προαστίων επί μακρόν υπήρξεν εξ εκείνων που ηγωνίσθησαν να φέρουν κάποιαν τάξιν, εις του ελληνικούς δρόμους, και άφησεν αγαθάς εντυπώσεις όταν απεχώρησε της θέσεως αυτής. Το «ΕΘΝΟΣ» συλληπείται θερμώς την οικογένειάν του.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου