Κυριακή 4 Ιουλίου 2010

Ο Δήμος Δωρίου το έτος 1851

Από το βιβλίο «ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» του Ιάκωβου Ρ. Ραγκαβή, έκδοση 1853, στο οποίο γίνεται περιγραφή γεωγραφική, ιστορική, αρχαιολογική και στατιστική της αρχαίας και νέας Ελλάδας, είναι τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον Δήμο Δωρίου κατά την απογραφή του έτους 1851:

Ο Δήμος Δωρίου το έτος 1851 είχε 3.398 κατοίκους και η έδρα του Δήμου ήταν το Σουλιμά.
Το Σουλιμά (Άνω Δώριο) είχε 133 οικογένειες με 781 κατοίκους.
Το Λάπι (Ριζοχώρι) είχε 67 οικογένειες με 390 κατοίκους.
Το Ψάρι είχε 149 οικογένειες με 987 κατοίκους.
Το Βλάκα (Χρυσοχώρι) είχε 61 οικογένειες με 301 κατοίκους.
Το Κλέσουρα (Αμφιθέα)είχε 91 οικογένειες με 300 κατοίκους.
Το Κατσούρα (Άνω Βασιλικό) είχε 10 οικογένειες με 126 κατοίκους.
Το Κούβελα είχε 59 οικογένειες με 385 κατοίκους.
Το Μαυρομάτι είχε 24 οικογένειες με 120 κατοίκους.
Η Διμάντρα είχε 8 οικογένειες με 55 κατοίκους.
Το Σίρτζι είχε 23 οικογένειες με 131 κατοίκους.
Τα παραγόμενα προϊόντα στον Δήμο ήταν δημητριακοί καρποί, βαμβάκι, κρασί και βελανίδια.
Στον Δήμο υπήρχαν έξι (6) ποτάμια, από τα οποία τα πέντε (5) ήταν χρήσιμα και δύο (2) μικρά δάση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου